NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Opprette forbindelse til et Wi-Fi-nettverk på listen

Hivs Wi-Fi-ruteren ikke støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), skal du opprette en Wi-Fi-forbindelse ved å velge et nettverk fra listen med tilgjengelige nettverk.
Tips
  • Slå på Wi-Fi-funksjonen hvis den er slått av. [Detaljer]

  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Wi-Fi].

  1. Trykk på tilgangspunktet du vil bruke, i nettverksoversikten.

  1. Skriv om nødvendig et passord, og trykk på [Connect].

Tips
  • Hvis du kobler til et Wi-Fi nettverk for første gang, skal du velge en måte å opprette en Wi-Fi-forbindelse på. [Detaljer]

  • Når du er innen rekkevidde, og [ Wi-Fi] er aktivert, kobler Walkman seg automatisk til et nettverk som den har vært tilkoblet tidligere.

  • For å se MAC-adressen til Walkman eller andre Wi-Fi-opplysninger, skal du trykke på knappen (Meny) mens du er i [ Wi-Fi], og trykke på [Advanced].

Merknad
  • Kontakt produsenten av Wi-Fi-enheten for å få opplysninger om hvordan for eksempel tilgangspunktet skal settes opp.

Beslektet emne