NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Opprette forbindelse til et Wi-Fi-nettverk ved bruk av WPS-knappen

Hvis Wi-Fi-ruteren har en WPS-knapp (Wi-Fi Protected Setup), kan du enkelt opprette en Wi-Fi-forbindelse ved å bruke knappen.
Tips
 • Slå på Wi-Fi-funksjonen hvis den er slått av. [Detaljer]

 1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Wi-Fi].

 1. Trykk på tilgangspunktet du vil bruke, på nettverksoversikten.

 1. Stryk opp panelet, og klikk på [Show advanced options].

Et merke settes i avmerkingsruten.
 1. Stryk opp på nytt for å se avanserte alternativer.

 1. Trykk på WPS-alternativer, og trykk deretter på [Push button] i alternativlisten og trykk på [Connect].

 1. Trykk på WPS-knappen på Wi-Fi-ruteren i løpet av 2 minutter.

Tips
 • Første gang du kopler til et Wi-Fi-nettverk, skal du undersøke hvordan du skal sette opp en Wi-Fi-forbindelse. [Detaljer]

 • Når du er innen rekkevidde, og [ Wi-Fi] er aktivert, kobler Walkman seg til tilgjengelige nettverk som den har vært tilkoblet tidligere.

 • For å se MAC-adressen til Walkman eller andre Wi-Fi-opplysninger, skal du trykke på knappen (Meny) mens du er i [ Wi-Fi], og trykke på [Advanced].

Merknad
 • Kontakt produsenten av Wi-Fi-enheten for å få opplysninger om hvordan for eksempel tilgangspunktet skal settes opp.

Beslektet emne