NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Legge til Wi-Fi-nettverk manuelt

Du kan legge til et Wi-Fi-nettverk manuelt hvis det Wi-Fi-nettverket du vil bruke, ikke oppdages automatisk når Wi-Fi er aktivert.
Tips
  • Slå på Wi-Fi-funksjonen hvis den er slått av. [Detaljer]

  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Wi-Fi] - [Add network].

  1. Angi SSID for det nettverket som skal brukes.

  1. Skriv om nødvendig et passord, og trykk på [Save].

Tips
  • For å se MAC-adressen til Walkman eller andre Wi-Fi-opplysninger, skal du trykke på knappen (Meny) mens du er i [ Wi-Fi], og trykke på [Advanced].

Beslektet emne