NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Kontrollere status for Wi-Fi-nettverk

Du kan kontrollere status for et Wi-Fi-nettverk ved å se på symbolene som vises på statuslinjen.

Koblet til et Wi-Fi-nettverk.
Et åpent nettverk er funnet (når Wi-Fi nettverksvarsling er satt til på).