NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Merknader om Wi-Fi

Følgende merknader gjelder bruk av Wi-Fi-forbindelse.
 • Bruk av Wi-Fi-produkter kan være regulert av lokale bestemmelser i enkelte land eller regioner.

 • Wi-Fi-enheter bruker 2,4 GHz-båndet. Det brukes av en rekke forskjellige apparater. Wi-Fi-apparater bruker teknologi for å redusere radioforstyrrelser fra andre apparater som bruker samme bånd. Men radioforstyrrelser kan allikevel føre til redusert dataoverføringshastighet, redusert kommunikasjonsrekkevidde, eller forårsake kommunikasjonsfeil.

 • Hvis både Wi-Fi-funksjonen og Bluetooth-funksjonen på Walkman er aktivert, kan det skape forstyrrelser og føre til lavere dataoverføringshastighet eller andre problemer.

 • For å kunne kommunisere via Wi-Fi under reiser, må du kanskje ha avtale med en leverandør av en Wi-Fi-forbindelse.

 • Dataoverføringshastighet og kommunikasjonsrekkevidde kan variere med følgende forhold.

 • Avstanden mellom enheter

 • Hindringer mellom enhetene

 • Konfigurasjonen av enhet

 • Signalforhold

 • Omgivelsene (veggmaterialer og lignende)

 • Programvaren som brukes

 • Kommunikasjonen kan bli avbrutt, noe som avhenger av signalforholdene.

 • Dataoverføringshastigheten som er angitt i spesifikasjonene, er teoretiske maksimumsverdier, og de gjenspeiler ikke den faktiske dataoverføringshastigheten.

 • Faktisk dataoverføringshastighet er muligens ikke så høy som hastigheten som vises på skjermen.

 • Kommunikasjon er ikke mulig med 5 GHz Wi-Fi fordi det bruker et annet frekvensbånd.

 • Dataoverføringshastigheten for IEEE 802.11g- og IEEE 802.11n (2,4 GHz)-enheter kan bli påvirket av forstyrrelser ved bruk med IEEE 802.11b-produkter. Produkter som bruker IEEE 802.11g og IEEE 802.11n, reduserer overføringshastigheten automatisk for å opprettholde kompatibiliteten med IEEE 802.11b-produkter. Den vanlige overføringshastigheten kan gjenopprettes ved å endre kanalinnstillingene for tilgangspunktet.

 • Hvis dataoverføringshastigheten ikke er så rask som forventet, kan endring av trådløskanal på tilgangspunktet øke hastigheten.

 • Wi-Fi-antennen er integrert i Walkman. Hvis du dekker for antennen med hendene eller noen objekter mens du bruker Wi-Fi-funksjonen, kan Wi-Fi-forbindelsen bli dårligere.

 1. Integrert antenne