NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Om Bluetooth-funksjonen

Med Bluetooth-funksjonen kan trådløs dataoverføring foretas mellom enheter som støtter Bluetooth-teknologien.
Du kan overføre data mellom slike enheter over en avstand på opptil 10 meter i et åpent område.
Bluetooth-enheter må pares med hverandre første gang en trådløs forbindelse opprettes.
Når de først er paret, kan Bluetooth-enheten og Walkman senere opprette forbindelse på en enkel måte. [Detaljer]