NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Slå på og av Bluetooth-funksjonen

For opprette en forbindelse mellom Bluetooth-enheter og Walkman, må du først slå på Bluetooth-funksjonen.
Fremgangsmåten for å opprette en forbindelse varierer fra enhet til enhet. Se i bruksanvisningen til Bluetooth-enheten.
Du finner opplysninger om Bluetooth-kommunikasjon under "Om Bluetooth-funksjonen".
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings].

  1. Skyv Bluetooth-bryteren til på eller av.

Merknad
  • For å redusere forbruket av batteristrøm bør du slå av Bluetooth-funksjonen når du ikke bruker den.

  • Bluetooth-antennen er integrert i Walkman. Hvis du dekker for antennen med hendene eller noen objekter mens du bruker Bluetooth, kan dette påvirke kvaliteten på kommunikasjonen. [Detaljer]