NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Gjøre det mulig for andre Bluetooth-enheter å oppdage din "WALKMAN"

Du kan la andre Bluetooth-enheter oppdage din Walkman.
Fremgangsmåten for å opprette en forbindelse varierer fra enhet til enhet. Se i bruksanvisningen til Bluetooth-enheten.
Du finner opplysninger om Bluetooth-kommunikasjon under "Om Bluetooth-funksjonen".
Tips
  • Slå på Bluetooth-funksjonen hvis den er slått av. [Detaljer]

  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Bluetooth].

  1. Trykk på navnet til Walkman.

Walkman kan oppdages av andre Bluetooth-enheter i 120 sekunder.
Beslektet emne