NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Pare (registrere) med en Bluetooth-enhet

For å opprette forbindelse med en ny Bluetooth-enhet må du pare den mens Bluetooth-funksjonen på Walkman er slått på. Du trenger bare å gjøre dette én gang for Walkman og den nye Bluetooth-enheten. Neste gang slår du ganske enkelt på enheten. [Detaljer]
Tips
  • Slå på Bluetooth-funksjonen hvis den er slått av. [Detaljer]

  1. Sett Bluetooth-enheten du vil opprette forbindelse med, i modus for oppdagelse.

Du finner opplysninger om fremgangsmåter for å sette Bluetooth-enheten i modus for oppdagelse, i bruksanvisningen som følger med Bluetooth-enheten.
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Bluetooth].

  1. Trykk på enheten det skal pares med, i listen, og forsikre deg om at samme nummer vises på skjermen til Walkman og den andre enheten.

Paringen og forbindelsesstatus vises under Bluetooth-enhetens navn.
For enkelte enheter opprettes en forbindelse etter paring.
Merknad
  • Et skjermbilde for å skrive en nøkkel (*1), vises på enkelte enheter. Finn nøkkelen for den andre enheten, og angi denne nøkkelen.

(*1) Nøkkel kalles også passkode, PIN-kode, PIN-nummer eller passord. Nøkkel for den andre enheten finner du i håndboken til denne.
Beslektet emne