NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Opprette forbindelse med en Bluetooth-enhet

Opprett forbindelse med en paret Bluetooth-enhet med din Walkman.
Tips
  • Slå på Bluetooth-funksjonen hvis den er slått av. [Detaljer]

  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Bluetooth].

  1. Trykk på navnet til enheten du vil opprette forbindelse med, i [Paired devices]-listen.

[[Connected] vises under navnet på enheten så lenge enheten er tilkoblet.
Hvis [Paired devices]-listen ikke vises, eller hvis enheten du vil koble til, ikke vises i [Paired devices]-listen, skal du pare enhetene først. [Detaljer]
Beslektet emne