NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Stille inn kvaliteten for trådløs avspilling

Du kan justere lydkvaliteten for Bluetooth-kommunikasjon ved å justere bithastigheten (A2DP direkteavspilt lyd).
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Bluetooth].

  1. Trykk på (Meny)-knappen og deretter på [Wireless playback quality].

  1. Trykk på ønsket innstilling for lydkvalitet.


[Prioritize connection]
Det er ikke sikkert at lydkvaliteten blir like god som i den andre modusen, men forbindelsen blir sannsynligvis mer stabil. Hvis forbindelsen er ustabil, anbefales [Prioritize connection].
[Prioritize sound quality]
Lyden sendes i høy kvalitet, men forbindelsen kan bli ustabil.
Merknad
  • Endring av innstillingen [Wireless playback quality] får muligens ingen effekt, noe som avhenger av innstillingene på den tilkoblede Bluetooth-enheten.

Beslektet emne