NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Avslutte forbindelsen med en Bluetooth-enhet

Avslutt forbindelsen med Bluetooth-enheten du har forbindelse med. Paringen opphører ikke, selv om forbindelsen er brutt.
Tips
  • Slå på Bluetooth-funksjonen hvis den er slått av. [Detaljer]

  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Bluetooth].

  1. Trykk på navnet på enheten du vil avslutte forbindelsen med, i listen.

  1. Trykk på [OK].

Tips
  • For å redusere forbruket av batteristrøm bør du slå av Bluetooth-funksjonen når du ikke bruker den.

Beslektet emne