NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Oppheve paringen med en Bluetooth-enhet

Opphev paringen med en Bluetooth-enhet mens Bluetooth-funksjonen er på.
Tips
  • Slå på Bluetooth-funksjonen hvis den er slått av. [Detaljer]

  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Bluetooth].

  1. Trykk på som vises til høyre for navnet på enheten i listen, som du vil oppheve paringen med.

  1. Trykk på [Unpair].

Paringen oppheves.
Beslektet emne