NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Merknader om Bluetooth-funksjonen

Følgende merknader gjelder for bruk av Bluetooth-funksjonen.
 • Med Bluetooth trådløsteknologi kan forbindelse opprettes på en avstand på opptil 10 meter. Men effektiv rekkevidde kan avhenge av hindringer (personer, metall, vegger o.l.) eller signalstatus.

 • Følgende forhold kan forårsake støy, lydavbrudd eller endring av avspillingshastighet for en Bluetooth-forbindelse.

 • Bruk inne i en metallboks

 • Bruk i en ryggsekk eller annen sekk som bæres på ryggen eller over skulderen

 • Bruk på et sted der det er et lokalt nettverk, der en mikrobølgeovn brukes, eller der andre elektromagnetiske bølger sendes ut

 • Fordi Bluetooth-enheter og trådløse nettverk (LAN IEEE802.11b/g) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå signalstøy som gir redusert kommunikasjonshastighet eller støy, eller som gjør det umulig å opprette forbindelse hvis Bluetooth-kommunikasjon brukes nær en trådløs nettverksenhet (LAN). I så fall skal du gjøre følgende.

 • Utfør Bluetooth-kommunikasjon minst 10 meter unna den trådløse nettverksenheten (LAN) når du har forbindelse mellom Walkman og en Bluetooth-enhet.

 • Plasser Walkman og Bluetooth-enheten så nær hverandre som mulig.

 • Slå av den trådløse nettverksenheten (LAN) under Bluetooth-kommunikasjon innenfor 10 meter fra en trådløs nettverksenhet.LAN

 • På grunn av egenskapene til trådløs Bluetooth-teknologi forsinkes lyden som spilles av på den mottakende Bluetooth-enheten, litt i forhold til lyden på den sendende enheten.

 • Radiobølger fra en Bluetooth-enhet kan påvirke bruken av annet utstyr, for eksempel elektronisk medisinsk utstyr. Slå av "Walkman" og andre Bluetooth-enheter på følgende steder. Gjør du ikke det, kan det føre til ulykker.

 • På sykehus, nær reserverte seter på tog, på fly, på steder der det er brennbare gasser, for eksempel bensinstasjoner, og nær automatiske dører eller brannalarmer

 • Walkman støtter sikkerhetsfunksjoner som samsvarer med Bluetooth-standarden, for å gi en sikker forbindelse når Bluetooth-teknologi brukes, men det er ikke sikkert at sikkerheten er tilstrekkelig. Dette avhenger av innstillingene. Vær forsiktig når du bruker Bluetooth-teknologi.

 • Sony tar ikke noe som helst ansvar for lekkasje av opplysninger, som skyldes bruk av Bluetooth-teknologi.

 • Det er ikke garantert at Walkman kan opprette forbindelse med alle Bluetooth-enheter.

 • Bluetooth-enheter som du skal opprette forbindelse med, må samsvare med Bluetooth-standarden som er spesifisert av Bluetooth SIG, og være sertifisert.

 • Selv om enheten det skal opprettes forbindelse med, samsvarer med Bluetooth-standard som er nevnt ovenfor, er det enkelte enheter som det kanskje ikke kan opprettes forbindelse med, eller som ikke vil virke som de skal. Dette avhenger av funksjoner og spesifikasjoner for enheten.

 • Avhengig av enheten det skal opprettes forbindelse med, kan det ta litt tid å opprette Bluetooth-forbindelsen.

Merknader om den integrerte antennen

 • Walkman er utstyrt med en antenne. Følsomheten for Bluetooth-forbindelsen øker hvis du retter antennedelen mot den Bluetooth-enheten du har opprettet forbindelse med. Den effektive rekkevidden for forbindelsen vil variere hvis det er hindringer mellom Walkman og Bluetooth-enheten.

 • Ikke dekk for antennen med hånden eller en gjenstand mens du har Bluetooth-forbindelse. Hvis du gjør det, kan du hindre Bluetooth-forbindelsen.

 1. Integrert antenne