NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Koble til med USB

En USB-tilkobling er en metode for å koble Walkman og en USB-enhet sammen ved bruk av WM-PORT-kontakten. Du kan for eksempel koble til Walkman til en datamaskin for å utveksle data mellom dem.
  1. Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble Walkman til en datamaskin som går.
    Koble til USB-kabelen med vendt opp.

Skjermbildet [USB storage in use] vises. Walkman kobles til automatisk som en masselagerenhet (MSC-modus).
Walkman blir da tilgjengelig når du klikker på [Datamaskin] (eller [Min datamaskin]) i Windows [Start]-meny.
Tips
  • Hvis [USB connected] vises på skjermen, skal du trykke på [Turn on USB storage] for å fortsette tilkoblingen.

  • Du kan endre metode for USB-tilkobling.

Sette opp "WALKMAN" for automatisk tilkobling som en USB-lagringsenhet

  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Storage].

  1. Trykk på (Meny)-knappen, og deretter på [USB computer connection] - [Connection settings] - [USB auto connection].

Et merke legges til, og Walkman kobles automatisk til som en USB-lagringsenhet ved tilkobling til en USB-enhet ved bruk av WM-PORT kontakten.
Beslektet emne