NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Endre metode for USB-datamaskintilkobling

Du kan endre metode for USB-tilkobling mellom Walkman og en datamaskin, avhengig av hvordan du bruker forbindelsen.
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Storage].

  1. Trykk på (Meny)-knappen og deretter på [USB computer connection].

Skjermbildet [USB computer connection] vises.
  1. Trykk på ønsket modus.

Et merke legges til den valgte modusen.
Tips
  • Skjermbildet [USB computer connection] kan også vises ved å trykke på [Connected as USB Storage], [Connected as a media device] eller [Connected as a camera] på meldingspanelet mens Walkman er koblet til en datamaskin.