NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Dra og slippe data til en datamaskin med USB-forbindelse

Du kan utveksle data mellom Walkman og en datamaskin som er tilkoblet via USB, ved å dra og slippe.
  1. Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble Walkman til en datamaskin.

Walkman gjenkjennes av datamaskinen, og du kan dra og slippe data.
Dra og slipp musikkdata i [Music]-mappen, videodata i [Video]-mappen, og bildedata i [Picture]- eller [DCIM]-mappen.
Merknad
  • Innhold kan muligens ikke spilles av hvis du endrer navn på mapper, for eksempel [Music], [Video], [Picture] og [DCIM].

Tips
  • Musikk, video og bildefiler i datahierarkinivåene 1 til 8 kan spilles av.

Beslektet emne