NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Koble fra USB-kabelen

Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal koble fra USB-kabelen. Da unngår du feil på data.
Tips
  • Trykk på (Strøm)-knappen hvis skjermen på Walkman er slått av.

  • Hvis Walkman er koblet til en datamaskin i MTP- eller PTP-modus, trenger du ikke å følge fremgangsmåtene nedenfor. Koble ganske enkelt fra USB-kabelen.

  1. Trykk på[Turn off USB storage] som vises på skjermen på Walkman.

Hvis denne meldingen ikke vises på skjermen, trykker du på statuslinjen og deretter på [Turn off USB storage] på meldingspanelet.
    Teksten på dette skjermbildet vises på engelsk.
  1. Koble fra USB-kabelen.

Merknad
  • Ikke koble fra USB-kabelen mens data overføres.

Beslektet emne