NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Merknader om USB-forbindelse

Følgende merknader gjelder bruk av USB-forbindelse.
  • Ikke slå av strømmen på Walkman mens data leses eller skrives.

  • Ikke trekk ut USB-kabelen mens data overføres mellom Walkman og datamaskinen. Hvis du gjør det, kan det føre til tap av data som overføres og av data på Walkman.

  • Ikke slå på, starte på nytt, eller starte fra hvilemodus, eller slå av datamaskinen, når Walkman er koblet til en datamaskin med USB-kabel. Det kan føre til feilfunksjon for Walkman. Koble fra Walkman fra datamaskinen før du foretar disse handlingene.