NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Koble til med HDMI

Du kan koble til Walkman til et TV-apparat eller en annen enhet, med en HDMI-kabel, for å lytte til musikk på den enheten. Koble til Walkman til et TV-apparat eller en annen enhet ved bruk av en HDMI-kabel (micro-HDMI) for å overføre videoer og musikk.
Merknad
  • Koble fra HDMI-kabelen når du ikke bruker HDMI-forbindelsen. Batteriet utlades raskere hvis tilkoblingen forblir på.

  • Noe av innholdet overføres muligens ikke, noe som avhenger av programmet eller innholdstypen.

  • Videoer som spilles av ved bruk av Video player, kan ikke vises på et TV-apparat eller en skjerm som ikke er HDCP-samsvarende.