NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Om Media Go

Media Go er programvare som du kan bruke til å kopiere (importere) musikk fra CD-plater til datamaskinen, og til å ordne lagret innhold på datamaskinen.
Du kan overføre innhold som er lagret på en datamaskin, til Walkman ved bruk av Media Go. Hvis du allerede har ordnet musikk med iTunes eller noe lignende, kan du bruke Media Go til å overføre innholdet til Walkman. Du kan også bruke Windows Utforsker til å dra og slippe innhold til Media Go.