NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Overføre innhold med Media Go

Overføre innhold som er lagret på en datamaskin, til Walkman ved bruk av Media Go.
Merknad
  • Media Go støtter ikke innhold som bruker administrasjonsteknologi for digitale rettigheter ("WM-DRM") for Windows Media.

  • Innhold som er kopibeskyttet, kan ikke overføres.

  • Media Go støtter data overført fra iTunes til Walkman.

Overføre innhold administrert med Media Go

  1. Koble sammen Walkman og datamaskinen med en USB-kabel (inkludert) [Detaljer], og start deretter Media Go.

  1. Velg innholdet du vil ha (), og dra og slipp det til Walkman ().

Media Go gjenkjenner datatypen på filtypen, og sender dataene til riktig mappe på Walkman.

Overføre innhold som er administrert med iTunes eller lignende

  1. Koble sammen Walkman og datamaskinen med en USB-kabel (inkludert) [Detaljer], og start deretter Media Go.

  1. Start iTunes e.l.

  1. Velg innholdet du vil ha fra iTunes eller lignende (), og dra og slipp det til Walkman ().

Media Go gjenkjenner datatypen på filtypen, og sender dataene til riktig mappe på Walkman.
Beslektet emne