NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Advarsel

Følgende beskrivelser er viktige for bruk av Walkman. Husk å følge instruksjonene nedenfor.
  • Pass på så du ikke kortslutter kontaktpunktene på Walkman med metallgjenstander.

  • Ikke hell vann over eller legg fremmede gjenstander i Walkman. Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
    Hvis det skjer, skal du slå av Walkman øyeblikkelig, koble fra USB-kabelen fra Walkman, og kontakte nærmeste Sony-forhandler eller Sony servicesenter.

  • Ikke legg Walkman på åpen ild.

  • Ikke ta fra hverandre eller foreta endringer i Walkman. Det kan føre til elektrisk støt. Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller Sony servicesenter for å få skiftet oppladbare batterier, foreta innvendig kontroll eller få utført reparasjon.

  • Ikke legg tunge gjenstander på Walkman eller gi Walkman kraftige støt. Det kan føre til funksjonsfeil eller skade.