NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Forsiktig

Merknader

Følgende beskrivelser er viktige for bruk av Walkman. Husk å følge instruksjonene nedenfor.
 • Ikke ta på det oppladbare batteriet med bare hender hvis det lekker. Fordi det kan være batterivæske igjen i Walkman, skal du kontakte nærmeste Sony-forhandler hvis batteriet har lekket. Hvis du får væsken i øynene, skal du ikke gni deg i øynene fordi det kan føre til blindhet. Skyll øynene med rent vann, og kontakt en lege.
  Og hvis du får væske på huden eller klærne, skal du vaske det bort øyeblikkelig. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til forbrenning eller skade. Hvis du blir forbrent eller skadet av væske fra batteriet, skal du kontakte en lege.

 • Hvis Walkman forårsaker forstyrrelser i radio- eller TV-mottak, skal du slå av Walkman og flytte den bort fra radioen eller TV-apparatet.

 • Under særlig tørre luftforhold kan en svak kribling føles i ørene. Dette skyldes statisk elektrisitet som er oppsamlet i kroppen. Det skyldes ikke en feil på Walkman.
  Effekten kan reduseres ved bruk av klær som er lagd av naturlige materialer.

 • Ved bruk av stropp (ikke inkludert) skal du være forsiktig så du ikke fanger opp gjenstander du passerer. Vær dessuten forsiktig med å svinge Walkman etter stroppen, slik at du unngår å treffe personer.

 • La være å bruke Walkman i fly under avgang og landing, slik du får beskjed om.

 • Hvis du ser lyn eller hører torden, skal du ta av deg hodetelefonen med en gang og la være å bruke Walkman.

 • Hvis du får en allergisk reaksjon ved bruk av den medfølgende hodetelefonen, skal du straks slutte å bruke dem og kontakte en lege.

Merknader om bruksmiljø

 • Ikke bruk Walkman på steder der den kan bli utsatt for ekstreme lys-, temperatur, fuktighets- og vibrasjonsforhold. La for eksempel ikke Walkman ligge i en bil som er parkert i solen eller i direkte sollys. Den kan bli misfarget, skjev eller skadet.

 • Ikke la Walkman ligge på et sted med usedvanlig mye støv.

 • Ikke la Walkman ligge på et ustabilt underlag eller i en skrå stilling.

Merknader om behandling av "WALKMAN"

 • Når du kobler hodetelefonen fra Walkman, skal du huske å holde i hodetelefonkontakten når du kobler den fra. Hvis du trekker i selve hodetelefonledningen, kan den skades.

 • Ikke legg stor kraft mot overflaten av LCD-skjermen. Det kan gi forvrengning av farger og lysstyrke eller føre til funksjonsfeil i LCD-skjermen.

 • Når du bruker Walkman, skal du huske å følge forholdsreglene nedenfor, slik at du unngår skjevhet i kabinettet eller feilfunksjon i Walkman.

 • Husk å ikke sette deg når du har Walkman i baklommen.


 • Husk å ikke legge Walkman i en veske, med ledningen for hodetelefonen eller ørepluggene surret rund og deretter utsette vesken for stor belastning.

Merknader om å beskytte "WALKMAN" mot å bli våt

 • Ikke utsett Walkman for vann. Walkman er ikke vanntett. Husk å følge forholdsreglene nedenfor.

 • Vær forsiktig så du ikke mister Walkman i en vask eller en annen beholder fylt med vann.

 • Ikke bruk Walkman på fuktige steder eller i dårlig vær, for eksempel regn eller snø.

 • Ikke la Walkman bli våt.
  Hvis du berører Walkman med våte hender, eller hvis du legger Walkman i fuktige klesplagg, kan Walkman bli våt, noe som kan føre til funksjonsfeil.