NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Merknad for brukere

  • Den innspilte sangen er begrenset til kun privat bruk. Bruk av sangen ut over denne begrensningen, krever tillatelse fra rettighetshaverne.

  • Sony er ikke ansvarlig for ufullstendige opptak eller nedlastinger eller for skade på data på grunn av problemer med Walkman eller en datamaskin.

  • Walkman kan bli varm under lading hvis den brukes usedvanlig lenge.

  • Legg merke til at det kan dannes kondens midlertidig i situasjoner der Walkman flyttes fort mellom et kald og et varmt miljø, eller hvis den brukes i et rom med et varmeapparat slått på. Kondensering skaper et fenomen der fuktighet i luften setter seg på overflater, for eksempel metallpaneler og lignende, og som deretter går over til væske.
    Hvis det dannes kondens i Walkman, skal du la den være avslått til kondensen blir borte. Hvis du bruker Walkman når det er kondens tilstede, kan det føre til funksjonsfeil.

  • Hvis du bruker Walkman på et kaldt sted, kan bilder bli vist med svarte striper rundt. Dette er ikke en funksjonsfeil i Walkman.