NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Lagre data

Du kan lagre data fra en datamaskin, på det integrerte flash-minnet i Walkman ved å overføre dataene fra datamaskinen med Windows Explorer eller et annet program som kan overføre data. Hvis Walkman er koblet til datamaskinen, vises det integrerte flash-minnet i Windows Explorer som [WALKMAN].
Merknad
  • Ikke bruk den medfølgende programvaren samtidig som du bruker Windows Explorer mot det integrerte flash-minnet på Walkman.

  • Ikke koble fra USB-kabelen (inkludert) mens data overføres. Da kan data som overføres, eller data som er lagret på Walkman skades.

  • Ikke endre navn på foldere som har fått navn på forhånd, for eksempel [Music], [Video], [Picture] og [DCIM]. Hvis du gjør det, blir de ikke vist på Walkman.