NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Eksempeldata

Dette produktet er forhåndsinstallert med eksempeldata for musikk, video og bilder.
Når de først er slettet, kan ikke eksempeldataene gjenopprettes. Legg merke til at Sony ikke leverer ut erstatning av eksempeldata.