NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Merknader om den medfølgende programvaren

Følgende merknader gjelder bruk av den medfølgende programvaren.
  • Lover om opphavsrett forbyr kopiering av hele eller deler av den medfølgende programvaren eller de medfølgende håndbøkene, samt utleie av programvaren uten tillatelse fra rettighetshaver.

  • Ikke under noen omstendighet kan Sonyholdes ansvarlig for noen form for økonomisk skade, tap av fortjeneste, eller krav fra tredjepart, som følge av bruken av den medfølgende programvaren.

  • Den medfølgende programvaren kan ikke brukes med annet utstyr enn det den er beregnet for.

  • Vær oppmerksom på at kontinuerlig arbeid for å bedre kvaliteten kan føre til at spesifikasjonene for den medfølgende programvaren blir endret uten varsel.

  • Bruk av annen programvare enn den medfølgende, garanteres ikke.

  • Hvis dataene initialiseres, slettes alle data (sanger, videoer og bilder som er overført til Walkman, og også forhåndsinstallert eksempeldata og programvare). Sørg for å kontrollere data som er lagret i minnet, før initialisering, og lagre nødvendige data på en datamaskin.