NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Formater som støttes

Følgende filformater støttes av Walkman.

Musikk (Music player)

Lydformater (Codec)

MP3
Mediefilformat: MP3 (MPEG-1 Layer3) filformat
Filtype: .mp3
Bithastighet: 32 til 320 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR))
Samplingfrekvens (*2): 32; 44,1; 48 kHz
WMA (*1)
Mediefilformat: ASF filformat
Filtype: .wma
Bithastighet: 32 til 192 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR))
Samplingfrekvens (*2): 44,1 kHz
FLAC
Mediefilformat: FLAC filformat
Filtype: .flac
Samplingfrekvens (*2): 44,1 kHz
Lineær PCM
Mediefilformat: Wave-Riff filformat
Filtype: .wav
Bithastighet: 1,411 kbps
Samplingfrekvens (*2): 44,1 kHz
AAC (*3)
Mediefilformat: MP4 filformat
Filtype: .mp4, .m4a, .3gp
Bithastighet: 16 til 320 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR)) (*4)
Samplingfrekvens (*2): 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48 kHz
HE-AAC
Mediefilformat: MP4 filformat
Filtype: .mp4, .m4a, .3gp
Bithastighet: 32 til 144 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR)) (*4)
Samplingfrekvens (*2): 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48 kHz

Video (Video player)

Videoformater (Codec)

AVC (H.264/AVC)
Mediefilformat: MP4 filformat, “Memory Stick” videoformat
Filtype: .mp4, .m4v
Profil: Baseline Profile
Level: 4
Bithastighet: Høyst 10 Mbps
Bildefrekvens: Høyst 30 bilder/s
Oppløsning: Høyst 1920 × 1080 (*5)

Mediefilformat: MP4 filformat, “Memory Stick” videoformat
Filtype: .mp4, .m4v
Profil: Main Profile
Level: 3,1 (2,2 for MBAFF)
Bithastighet: Høyst 2 Mbps
Bildefrekvens: Høyst 30 bilder/s
Oppløsning: Høyst 720 × 480 (*5)
MPEG-4
Mediefilformat: MP4 filformat, “Memory Stick” videoformat
Filtype: .mp4, .m4v
Profil: Simple Profile / Advanced Simple Profile
Bithastighet: Høyst 10 Mbps
Bildefrekvens: Høyst 30 bilder/s
Oppløsning: Høyst 1920 × 1080 (*5)
Windows Media Video 9 (*1) (*6)
Mediefilformat: ASF filformat
Filtype: .wmv
Bithastighet: Høyst 20 Mbps
Bildefrekvens: Høyst 30 bilder/s
Oppløsning: Høyst 1920 × 1080 (*5)

Lydformater (Codec)

AAC-LC (for AVC, MPEG-4)
Kanalantall: Høyst 2 kanaler
Samplingfrekvens (*2): 24; 32; 44,1; 48 kHz
Bithastighet: Høyst 288 kbps/kanal (støtter variabel bithastighet (VBR)) (*4)
WMA (for Windows Media Video 9)
Bithastighet: Høyst 192 kbps/kanal (støtter variabel bithastighet (VBR)) (*4)
Samplingfrekvens (*2): 44,1 kHz

Foto (*7) (Photo viewer)

Fotoformat (Codec)

JPEG
Mediefilformat: Kompatibel med filformatet DCF 2.0/Exif 2.21
Filtype: .jpg, .jpeg
Profil: Baseline Profile
Antall piksler: Høyst 6048 × 4032 (*24 385 536 piksler)
PNG
Filtype: .png
Antall piksler: Høyst 2048 × 2048 (*4 194 304 piksler)

(*1) Opphavsrettsbeskyttede WMA/WMV-filer kan ikke spilles av.
(*2) Samplingfrekvens passer muligens ikke for alle omkodere.
(*3) Opphavsrettsbeskyttede AAC-LC-filer kan ikke spilles av.
(*4) Ikke-standard bithastigheter eller ikke-garanterte bithastigheter er tatt med avhengig av samplingfrekvens.
(*5) Disse tallene viser høyeste oppløsning for avspillbar video. De viser ikke spillerens skjermoppløsning. Skjermoppløsningen er 800 × 480.
(*6) Enkelte WMV-filer kan bare spilles av ved overføring ved bruk av Windows Media Player.
(*7) Enkelte fotofiler kan ikke vises. Dette avhenger av filformatene.