NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Hva kan jeg gjøre for å løse problemer?

Hvis Walkman ikke virker som forventet, kan du forsøke følgende fremgangsmåte for å løse problemet.
  1. Finn symptomer på problemet i denne håndboken, og prøv alle korrigeringshandlinger som vises.

  1. Koble Walkman til en datamaskin for å lade batteriet.

Du kan kanskje løse noen problemer ved å lade batteriet. [Detaljer]
  1. Trykk på RESET-knappen med en nål eller en annen tynn gjenstand.

Før du tilbakestiller Walkman, skal du kontrollere om musikk, video eller noe annet spilles av. Deretter kan du tilbakestille Walkman på en sikker måte.
  1. Se etter opplysninger om problemet, i hjelpen for det enkelte programmet.

  1. Søk etter opplysninger om problemet på nettsteder for kundestøtte. [Detaljer]

  1. Hvis ikke noe av det som er nevnt ovenfor, løste problemet, skal du kontakte nærmeste Sony-forhandler.

Merknad
  • Ingen data slettes, og ingen innstillinger endres ved tilbakestilling av Walkman.