NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Avspillingen stoppet plutselig.

  • Det er lite eller ikke nok batteristrøm igjen.

  • Lad batteriet ved å koble Walkman til en datamaskin som kjører. [Detaljer]

  • Det er et problem med forbindelsen til en Bluetooth-enhet som er årsak til at avspillingen stoppet.

  • Kontroller forbindelsen til Bluetooth-enheten.