NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Et program virker ikke.

  • Du kan ikke bruke enkelte av programmene mens Walkman er koblet til en datamaskin i MSC-modus (standardinnstilling) og USB-lager er aktivt.

  • Stryk på statuslinjen, og trykk på [Turn off USB storage] på meldingspanelet. Trykk på [Turn off USB storage] som vises på skjermen på Walkman.

  • Music player, Video player eller Photo viewer starter kanskje ikke mens en stor mengde data behandles.

  • Vent til på statuslinjen blir borte.