NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Lydstyrken kan ikke økes.

  • Du lytter via en Bluetooth-forbindelse.

  • Øk lydstyrken på Bluetooth-enheten.

  • Medielydstyrkenivået er satt til null.

  • [AVLS (Volume Limit)] er aktivert.