NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Det er ingen lyd.

 • Lydstyrken er satt til null.

 • Medielydstyrkenivået er satt til null.

 • Hodetelefonpluggen er ikke satt godt nok inn i hodetelefonkontakten.

 • Hvis hodetelefonen er dårlig tilkoblet, blir lyden i hodetelefonen forringet. Sett i hodetelefonpluggen til den klikker på plass. [Detaljer]

 • Hodetelefonpluggen er skitten.

 • Rengjør hodetelefonpluggen med en myk, tørr klut.

 • Sangen du vil spille av, er ikke valgt.

 • Velg sangen på Walkman.

 • En Bluetooth-forbindelse er aktiv.

 • Det kommer ikke lyd fra hodetelefonen når en Bluetooth-forbindelse er aktiv. Deaktiver Bluetooth-forbindelsen.

 • En HDMI-forbindelse er aktiv.

 • Deaktiver HDMI-forbindelsen.

 • Det er koblet tilbehør til WM-PORT-kontakten.

 • Koble fra tilbehør fra WM-PORT-kontakten.

 • Hvis problemet fortsatt er tilstede etter at du har forsøkt løsningene ovenfor, skal du trykke på RESET-knappen på Walkman. [Detaljer]