NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Skjermen slås av.

  • Det ble ikke utført noen handling under den tiden som ble angitt i [Sleep].

  • Trykk på (Strøm)-knappen.