NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Berøringsskjermen virker ikke som den skal.

  • Andre fingre enn de som utfører handlinger, berører skjermen.

  • Handlinger gjenkjennes muligens ikke riktig hvis andre fingre berører skjermen når en handling skal utføres. Sørg for at andre fingre ikke berører skjermen når du foretar en handling.