NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Batteritiden er kort.

 • Driftstemperaturen er under 5 ℃.

 • Batteritiden blir kortere som følge av batteriets egenskaper. Dette er ikke en feil.

 • Batteriets ladetid var for kort.

 • Lad batteriet til hele batterisymbolet blir grønt.

 • Du bruker Bluetooth-funksjonen.

 • Det brukes mer batteristrøm fordi Bluetooth-funksjonen overfører data trådløst. Batteritiden blir lengre hvis du alltid avbryter forbindelsen når du ikke bruker den. [Detaljer]

 • Du bruker Wi-Fi-funksjonen.

 • Det brukes mer batteristrøm fordi Wi-Fi-funksjonen overfører data trådløst. Batteritiden blir lengre hvis du alltid avbryter forbindelsen når du ikke bruker den. [Detaljer]

 • Skjermen har for stor lysstyrke.

 • Batteritiden blir lengre hvis du justerer ned lysstyrken for skjermen.

 • Det er mer enn ett år siden du brukte Walkman.

 • Avhengig av forholdene der Walkman brukes, kan batteriet være oppbrukt. Kontakt nærmeste Sony-forhandler.

 • Batteritiden er halvparten av hva den var da batteriet var nytt, selv etter tilstrekkelig lading.

 • Batteriet kan være oppbrukt. Kontakt nærmeste Sony-forhandler.