NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Walkman kan ikke lade batteriet.

 • USB-kabelen er ikke riktig koblet til USB-kontakten på datamaskinen.

 • Koble fra USB-kabelen, og koble den til på nytt.

 • Bruk USB-kabelen som følger med.

 • Batteriet er ladet utenfor temperaturområdet fra 5 ℃ til 35 ℃.

 • Lad batteriet ved en omgivelsestemperatur på 5 ℃ til 35 ℃.

 • Datamaskinen er ikke slått på.

 • Slå på datamaskinen.

 • Datamaskinen er i hvile- eller dvalemodus.

 • Avslutt hvile- eller dvalemodus.

 • Det er brukt en USB-hub.

 • Walkman kan kanskje ikke lades via en USB-hub. Koble Walkman direkte til datamaskinens USB-port.

 • Walkman er koblet til en datamaskin som har et operativsystem som ikke støttes.

 • Se systemkravene for datamaskinen, og lad med en datamaskin som kjører et operativsystem som støttes. [Detaljer]

 • Det er mer enn ett år siden du brukte Walkman.

 • Avhengig av forholdene der Walkman brukes, kan batteriet være oppbrukt. Kontakt nærmeste Sony-forhandler.

 • Hvis problemet fortsatt er tilstede etter at du har forsøkt løsningene ovenfor, skal du trykke på RESET-knappen på Walkman. [Detaljer]