NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Kan ikke overføre data.

 • USB-kabelen er ikke riktig koblet til USB-kontakten på datamaskinen.

 • Koble fra USB-kabelen, og koble den til på nytt.

 • USB-feilsøking er aktivert.

 • Enkelte enheter og programmer gjenkjenner muligens ikke Walkman når USB-feilsøking er aktivert. Trykk på knappen (meny), og deretter på [System settings] - [ Developer options] - [USB debugging] og fjern avmerkingen i ruten.

 • Det er for lite ledig minne på Walkman.

 • Slett alle unødvendige data, og øk mengden ledig plass.

 • Se "Største antall sanger og tid for opptak (omtrentlig) [Detaljer]" og "Lengste opptakstid for videoer (omtrentlig) [Detaljer]".

 • Det finnes data med feil på Walkman.

 • Ta sikkerhetskopi av nødvendige data, og formater Walkman. [Detaljer]

 • Du bruker ikke kompatibel programvare.

 • Installer kompatibel programvare, og overfør deretter data.

 • Dataene er skadd.

 • Slett data som ikke kan overføres fra datamaskinen, og importer dem deretter til datamaskinen på nytt. Ved importering av data til datamaskinen eller overføring av data til Walkman, skal du avslutte annet arbeid for å unngå datafeil.

 • Du forsøker kanskje å overføre en fil med et format som ikke kan spilles av på Walkman.

 • Du finner opplysninger om filer som kan overføres under “Formater som støttes”. [Detaljer] Enkelte filer kan muligens ikke overføres. Dette avhenger av filspesifikasjonene.

 • Du har overskredet største antall filer som kan overføres til Walkman.

 • Slett unødvendige sanger.