NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Fremdriftslinjen i installeringsskjermbildet fortsetter ikke under installering av programvare. Eller det går flere minutter uten at tilgangslampen for harddisken lyser.

  • Vent til installeringen er fullført. Den pågår slik den skal. Installeringen kan ta 30 minutter eller mer, avhengig av datamaskinen som brukes.