NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Bluetooth-forbindelse kan ikke opprettes.

 • Bluetooth-enheten det skal opprettes forbindelse med, er ikke slått på.

 • Slå på Bluetooth-enheten, og forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert.

 • Registrering (paring) av Bluetooth-enheten mislyktes eller ble ikke fullført.

 • Walkman kan ikke opprette forbindelse med enheter som ikke er registrert (paret). Registrere (pare) Bluetooth-enheter. [Detaljer]

 • Walkman eller Bluetooth-enheten det skal opprettes forbindelse med, er i hvilemodus.

 • Avslutt hvilemodus.

 • Det er lite eller ikke nok batteristrøm igjen.

 • Lad batteriet ved å koble Walkman til en datamaskin som kjører. [Detaljer]

 • Registreringsopplysningene (paringsopplysningene) på Walkman eller Bluetooth-enheten det skal opprettes forbindelse med, er slettet som følge av initialisering av innstillinger, formatering av minnet, eller lignende.

 • Registrer (par) Walkman og Bluetooth-enheten det skal opprettes forbindelse med, på nytt. [Detaljer]

 • Bluetooth-lydenhetsprofilen støtter ikke A2DP.

 • Forsikre deg om at Bluetooth lydenhetsprofilen støtter A2DP.