NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Du kan ikke høre lyd, selv om en Bluetooth-forbindelse er opprettet.

 • Lyden på Bluetooth-enheten det er opprettet forbindelse med, er dempet.

 • Opphev dempingen av Bluetooth-enheten.

 • Lydstyrken er satt til null.

 • Det er muligens ikke mulig å justere lydstyrken på enkelte Bluetooth-enheter. Øk lydstyrken på Bluetooth-enheten eller på Walkman.

 • Avspilling av filen er ikke startet.

 • Start avspillingen av filen på Walkman.

 • Bluetooth-enheten det er opprettet forbindelse med, er ikke slått på.

 • Slå på den tilkoblede Bluetooth-enheten, og forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert.

 • Bluetooth-forbindelsen ble brutt.

 • Profilen på Bluetooth-lydenhetene som det er opprettet forbindelse med, støtter ikke AVRCP.

 • Foreta betjening på Walkman.