NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Lyden avbrytes av og til når en Bluetooth-forbindelse er opprettet.

  • En radiosender og -mottaker, trådløs nettverksenhet LAN, eller en annen Bluetooth-enhet bruker 2,4 GHz-frekvensen, eller en mikrobølgeovn eller et annet apparat som sender ut elektromagnetiske bølger, er i bruk i nærheten av Walkman eller Bluetooth-enheten det er opprettet forbindelse med.

  • Ved å slå av Wi-Fi-funksjonen kan mildne symptomet.

  • Bruk Walkman eller Bluetooth-enheten unna de nevnte enhetene.

  • Ved å endre kvaliteten for trådløs avspilling til [Prioritize connection] kan symptomet mildnes. [Detaljer]

  • Hindringer (metall, personer, vegger og lignende) befinner seg mellom Walkman og Bluetooth-enheten.

  • Unngå eller fjern alle hindringer mellom Walkman og Bluetooth-enheten.