NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Det oppstår støy når en Bluetooth-forbindelse er opprettet.

  • Bluetooth-forbindelsen kan være brutt.

  • Avslutt Bluetooth-forbindelsen, og gjenopprett den.

  • Du kan høre støy i bestemte bruksmiljøer.

  • Bytt sted, avslutt Bluetooth-forbindelsen, og gjenopprett den.

  • Du kan høre støy fra den ene siden av hodetelefonen, avhengig av forbindelsesstatus.

  • Avslutt Bluetooth-forbindelsen, og gjenopprett den.