NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Megjegyzések a Wi-Fi alkalmazással kapcsolatban

A következők a Wi-Fi kapcsolat használatával kapcsolatos megjegyzések.
 • A Wi-Fi termékek használatát egyes országokban vagy térségekben helyi törvények korlátozhatják.

 • A Wi-Fi eszközök a 2,4 GHz-es sávtartományban működnek, amelyet sokféle eszköz használ. A Wi-Fi eszközök speciális technológiát alkalmaznak az egyazon sávtartományt használó eszközök által keltett rádiós zavarok minimálisra csökkentéséhez. A rádiófrekvenciás zavar azonban ennek ellenére lassabb adatátvitelt okozhat, csökkentheti a kommunikáció hatósugarát, illetve lehetetlenné teheti a kommunikációt.

 • Amennyiben a Walkman Wi-Fi és Bluetooth funkciója egyaránt aktív, zavart eredményezhet, ami lassabb adatátvitelt vagy egyéb problémákat okozhat.

 • Ahhoz, hogy utazás közben Wi-Fi-n kommunikálhasson, elképzelhető, hogy Wi-Fi szolgáltatóval kell szerződést kötnie.

 • Az adatátviteli sebesség és a kommunikációs hatósugár az alábbi körülményektől függően eltérhetnek.

 • Az eszközök közötti távolság

 • Az eszközök közötti akadályok jelenléte

 • Eszközkonfiguráció

 • Jelviszonyok

 • A környezet (fal anyaga stb.)

 • A használt szoftver

 • A kommunikáció a jelviszonyoktól függően megszakadhat.

 • A műszaki adatokban megadott adatátviteli sebesség az elméleti maximum, ami nem feltétlenül tükrözi a tényleges adatátviteli sebeséget.

 • Előfordulhat, hogy a tényleges adatátviteli sebesség nem egyezik meg a kijelzőn feltüntetett sebességgel.

 • A kommunikáció nem érhető el az 5 GHz-es Wi-Fi esetében, mert az eltérő frekvenciasávot használ.

 • Az IEEE 802.11g és IEEE 802.11n (2,4 GHz) eszközök adatátviteli sebességét zavar befolyásolhatja, ha IEEE 802.11b termékekkel használják őket. Ezenkívül az IEEE 802.11g és IEEE 802.11n szabványt használó eszközök automatikusan csökkentik az adatátviteli sebességet, hogy fenntartsák a kompatibilitást az IEEE 802.11b termékekkel. A rendes adatátviteli sebesség visszanyerhető a hozzáférési pont csatorna-beállításainak módosításával.

 • Ha az adatátviteli sebesség nem a várt gyorsaságú, a hozzáférési pont vezeték nélküli csatornájának módosítása növelheti a sebességet.

 • A Wi-Fi antenna a Walkman beépített tartozéka. Ha az antennát a kezével vagy egyéb tárgyakkal eltakarja, amikor a Wi-Fi funkciót használja, a Wi-Fi kapcsolat minősége romolhat.

 1. Beépített antenna