NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Az USB-kapcsolattal kapcsolatos megjegyzések

A következők a USB-kapcsolat használatával kapcsolatos megjegyzések.
  • Ne kapcsolja ki a Walkman tápfeszültségét adatok olvasása vagy írása közben.

  • Ne válassza le az USB-kábelt, miközben a Walkman és a számítógép között adatokat tölt át. Ellenkező esetben elveszhetnek az áttöltés alatt álló adatok, illetve megsérülhetnek a Walkman készüléken lévők.

  • Ne kapcsolja be, ne indítsa újra, ne ébressze fel alvó módból, vagy ne kapcsolja ki a számítógépet, ha a Walkman készülék a számítógéphez csatlakozik az USB-kábelen keresztül. Ezzel a Walkman meghibásodását idézheti elő. Válassza le a Walkman készüléket a számítógépről, mielőtt ilyen műveleteket végezne.