Enkelt läge

Gör att du kan ta stillbilder med minsta möjliga funktionsinställning.
Texten blir större och indikatorerna blir lättare att se.
  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Intelligent autojustering).

  1. MENU (Enkelt läge) på styrknappen.

  1. [OK]

  1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

För att avsluta det enkla läget, MENU [Avsluta det enkla läget]
Observera
  • Det kan hända att batteriströmmen förbrukas fortare eftersom skärmens ljusstyrka automatiskt höjs.


Om scenigenkänning

Scenigenkänning fungerar även i enkelt läge. Denna funktion används för att låta kameran upptäcka tagningsförhållandena och ta bilder automatiskt.
Mer information finns i ”Scenigenkänning”. [Mer information]

Tagningsfunktioner som går att använda i enkelt läge (tagning)


Stillbildsstorlek
MENU [Stillbildsstorlek] på styrknappen önskat läge
Välj mellan storleken [Stor] eller [Liten].
Självutlösare
på styrknappen önskat läge
Välj mellan läget [10 s] eller [Av].
Blixt
på styrknappen önskat läge
Välj mellan läget [Auto] eller [Av].
Leendeavkänning
på styrknappen

Relaterade ämnen