Inställningar Kontin. tagning

Du kan ställa in tagningsläget på en bild eller kontinuerlig tagning.
  1. MENU (Inställningar Kontin. tagning) önskat läge


(Enkeltagning)
Kameran tar en enda bild.

(Kontinuerlig tagning)
Kameran tar upp till 100 bilder i en följd när man håller avtryckaren nedtryckt.

Observera
  • [Blixt] är inställt på [Av].

  • Vid kontinuerlig tagning med självutlösaren tas en serie av upp till 10 bilder oavsett hur länge avtryckaren trycks ned.

  • Tagningsintervallet kan bli längre beroende på bildstorleksinställningen.

  • [Skärpa], [Vitbalans], och [EV] justeras för den första bilden och dessa inställningar används också för de andra bilderna.

  • Burst-tagningen avbryts om internminnet eller minneskortet blir fullt.

Relaterade ämnen