Försiktighetsåtgärder

Internminne och minneskortskopia

Stäng inte av kameran och ta inte bort batterierna eller minneskortet medan åtkomstlampan lyser. Data på internminnet eller minneskortet kan annars skadas. Se till att säkerhetskopiera informationen så att den är skyddad.

Angående databasfiler

När du sätter i ett minneskort utan en databasfil i kameran och slår på strömmen används en del av minneskortets kapacitet för att automatiskt skapa en databasfil. Det kan dröja en stund innan du kan använda nästa funktion.

Undvik att använda/förvara kameran på följande platser

 • På extremt varma, kalla eller fuktiga ställen
  På ställen som t.ex. en bil som står parkerad i solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på kameran.

 • Rakt i solen eller nära ett element
  Kamerahuset kan bli missfärgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på kameran.

 • På platser där det skakar

 • I närheten av starka magneter

 • På sandiga eller dammiga ställen
  Var försiktig så att det inte kommer in sand eller damm i kameran. Det kan leda till funktionsstörningar som eventuellt inte går att reparera.

Om driftstemperaturer

 • Kameran är avsedd att användas vid en temperatur på mellan 0°C och 40°C. Du bör inte fotografera där det är varmare eller kallare än det rekommenderade temperaturintervallet.

Om kondenserad fukt

 • Om kameran flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt ställe, kan det bildas kondens (imma) inuti eller utanpå kameran. Denna imbildning kan orsaka fel på kameran.

 • Om det bildas kondens så stäng av kameran och vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat. Observera att om du försöker ta bilder med fukt kvar inuti objektivet blir bilderna suddiga.

Angående bilddatans kompatibilitet

 • Kameran överensstämmer med universalstandarden DCF (Design rule for Camera File system) etablerad av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Sony garanterar inte att kameran spelar upp bilder som spelats in eller redigerats med annan utrustning eller att annan utrustning kan spela upp bilder som spelats in med denna kamera.

Att observera angående skärmen och objektivet

 • Skärmen är tillverkad med extrem högprecisionsteknik vilket gör att minst 99,99 % av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det kan dock förekomma små punkter som alltid är svarta eller alltid lyser (vitt, rött, blått eller grönt) på skärmen. Dessa punkter är inget fel utan beror på tillverkningsprocessen och påverkar inte bilderna som lagras.

 • Om skärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus under längre tid finns det risk att det blir fel på kameran. Var försiktig när du lägger kameran nära ett fönster eller utomhus.

 • Tryck inte mot skärmen. Skärmen kan bli missfärgad vilket i sin tur kan leda till fel på den.

 • På kalla platser kan det hända att det uppstår en svans efter bilden på skärmen. Detta är inte ett fel.

 • Var försiktig så att du inte stöter till det rörliga objektivet, och undvik att trycka på det.