Upotreba trake za nošenje preko ramena

Pričvrstite traku za rame i vrpcu za poklopac objektiva da biste spriječili oštećenje fotoaparata zbog pada.